Rörgenomföringar


Passar till solcellskablar eller solfångarslang                                                       

 

 Tätningssystem tillverkat av Wakaflex. Rörgenomföring i plast till 1 eller 2 rör.
 Med propp upp till Ø 31 mm
 Utan propp upp till Ø 45 mm