SabetoFLEX ApS

 

SabetoFLEX ApS etablerades 2002 i Roslev i Danmark. Efter att under flera år verkat inom VVS-branschen utvecklade och patenterade Per Poulsen blyfria tätningslösningar för alla slags takgenomföringar. Det är denna del av verksamheten, som är dagens SabetoFLEX.

 

SabetoFLEX har genom åren forsatt at vidareutveckla existerande produkter och utvecklat nya tätningslösningar för takgenomföring. Målet har hela tiden varit ta fram miljövänliga och hållbara lösningar, som fungerar praktiken och är enkla att montera. Kundens behov er i centrum!Alle SabetoFLEX's  produkter köps via grossister.
En del av vår produktutveckling är att optimera lagerföringen, då tänker vi att en produkterna ska vara så universella som möjligt, d.v.s. att en produkt ska passa flera behov.

 

 

VD
Per Poulsen
 

 

Marknad Sverige
Stellan Lindström
Mobil 0761044925
e-mail stellan@sabetoflex.dk